Semua emas fizikal yang dibeli di Public Gold, tertakluk kepada premium caj yang telah ditetapkan mengikut saiz/berat emas. Public Gold sentiasa menerapkanĀ  konsep ‘Adil dan Saksama’ (Fair and Square) kepada para pelanggan yang membeli emas samada saiz kecil atau besar. Bermula hari ini 1 Ogos 2017, harga premium caj...